środa, 13 stycznia 2016

Praca technika weterynarii

Obecnie coraz więcej zakładów leczniczych dla zwierząt zatrudnia technika (lub techników) weterynarii. Najbardziej zbliżonym zawodem do etatu technika weterynarii będzie profesja pielęgniarki. Obydwa zawody mają podobny zakres obowiązków i wykonywanych prac, różnią się głównie pacjentami, którymi się zajmują. 
Aby uzyskać tytuł technika weterynarii należy ukończyć czteroletnie technikum lub szkołę policealną. Nieodzownym elementem pracy technika jest nieustanne dokształcanie się, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczenia. 
Technik weterynarii w zakładzie leczniczym:

 • przyjmuje pacjentów zapisanych na zabiegi, przeprowadza wstępne badanie kliniczne (zmierzenie temperatury, osłuchanie, zbadanie dostępnych błon śluzowych, oczu, uszu) oraz wywiad (jak czuje się zwierzę, czy zastosowano się do głodówki przed zabiegowej)
 • przygotowuje pacjenta, materiały i pojemniki na próby, pobiera część materiału do badań laboratoryjnych oraz zabezpiecza ich na czas transportu
 • czuwa nad pacjentami przebywającymi na leczeniu stacjonarnym (karmi, poi, podaje zalecone leki, pobiera materiał do badań)
 • przygotowuje pacjenta oraz potrzebne materiały i narzędzia do znieczulenia
 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem premedykacji
 • przygotowuje salę i narzędzia do zabiegu, a także czyści i sterylizuje je po wykonanym zabiegu
 • podłącza pacjenta do aparatu monitorującego oraz intubuje
 • przygotowuje i podłącza płyn dożylny (kroplówkę)
 • asystuje lekarzowi weterynarii przy zabiegach chirurgicznych i innych wymagających pomocy personelu średniego
 • wykonuje zalecenia lekarza weterynarii (np. podaje leki, wykonuje badania diagnostyczne)
 • odpowiednio przeszkolony wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne
 • wykonuje zabiegi sanitarno - higieniczne przy zwierzętach
 • prowadzi dokumentację sanitarno-weterynaryjną (np. wypełnia kartę pacjenta przebywającego na leczeniu stacjonarnym)
 • często zajmuje stanowisko w recepcji, gdzie wydaje wyniki badań, umawia terminy zabiegów, odbiera telefon udzielając dostępnych informacji
 • pomaga w doborze odpowiednich karm i suplementów diety
 • wydaje leki przepisane przez lekarza weterynarii
 • wykonuje niektóre badania laboratoryjne w zależności od zakładu leczniczego (np. badanie kału metodą flotacji, Snap testy)
 • dba o sprawy administracyjne (np. organizacja faktur, wpisywanie wyników badań w karty pacjentów)
 • wydaje leki na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne
 • kontroluje stany magazynowe lecznicy oraz wykonuje zamówienia
 • uzupełnia materiały pierwszej potrzeby w gabinetach (tj. strzykawki, igły, gaziki, kompresy, plastry itp.)
 • kontroluje i dba o stan urządzeń w zakładzie
 • w nagłych wypadkach: udziela pierwszej pomocy, zaopatruje uszkodzenia ciała, zakłada wkłucie dożylne, szyje rany, monitoruje stan pacjenta, intubuje, podaje tlen 

 Joy

Dobrze przygotowany technik weterynarii pracujący w zakładzie leczniczym pomaga w sprawnym funkcjonowaniu gabinetu. Odciąża lekarza weterynarii, który może zająć się przeprowadzaniem wizyty, wykonywaniem zabiegów czy konsultacją wyników laboratoryjnych. Owocna współpraca lekarza i technika daje widoczne efekty w opiece nad pacjentami. Krótsze znieczulenie, sprawniejsze pobranie krwi, szybkie umówienie terminu,  to zasługa personelu średniego, który dba o cały porządek przygotowania, aby lekarz mógł skupić się wyłącznie na tym co potrafi najlepiej, czyli leczyć. 

Gwen w spa


Ewelina.


Po więcej informacji w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych techników weterynarii odsyłam TUTAJ