czwartek, 28 lutego 2019

Badanie krwi w kilka chwil, czyli możliwość wykonania badań biochemicznych na miejscu

Ogólne zalecenia dla zdrowych zwierząt mówią o profilaktycznym corocznym wykonaniu podstawowych badań krwi. W przypadku zwierząt chorych lub starszych zaleca się wykonywać takie badania częściej (w zależności od wieku, stanu ogólnego, choroby).
Profilaktyczne badanie krwi często pozwala wykryć zmiany w organizmie, których nie widać jeszcze "gołym okiem". Warto także znać normy podstawowych parametrów swojego zwierzaka, gdy jest zdrowy, aby w razie choroby mieć punkt odniesienia.


Przygotowanie do analizy


Przed pobraniem krwi zwierzę powinno być wypoczęte i w miarę możliwości spokojne. Należy także pamiętać o głodówce (w zależności jakie badania chcemy wykonać).
Po więcej informacji o przygotowaniu do pobrania krwi zapraszam tutaj
->  Przygotowanie do pobrania krwi

Krew do badań wykonywanych na miejscu pobieramy od poniedziałku do soboty w godzinach pracy przychodni, także wieczorem.


Od lewej: krew pełna po pobraniu, krew odwirowana, w osobnych probówkach pozostały skrzep oraz surowica


W przypadku pobrania pełnej krwi na parametry biochemiczne, należy odczekać około 30 min, a następnie odwirować materiał i uzyskać surowicę potrzebną do wykonania badań.
Następnie nasze urządzenie potrzebuje około 5-10 min, aby uzyskać wynik końcowy.


Jednorazowy slajd do pojedynczego parametru


Obecnie mamy możliwość wykonania trzech podstawowych profili, które zawierają takie parametry jak:
 • ALKP - Fosfataza alkaiczna
 • ALB – Albuminy
 • AST – Aminotransferaza asparganinowa
 • ALT - Aminotransferata alaninowa
 • AMYL – Amylaza
 • BUN - Azot mocznikowy krwi
 • CREA – Kreatynina
 • Ca – Wapń
 • CK – Kinaza kreatynowa
 • GLU - Glukoza
 • GGT – Gammaglutamylotranspeptydaza
 • GLOB - Globuliny
 • LDH – Dehydrogenaza mleczanowa
 • LIPA - Lipaza
 • TBIL – Bilirubina całkowita
 • TP - Białko całkowite
Po aktualnie dostępne badania prosimy kontaktować się telefonicznie.


Wyniki na wydruku


Badania wykonywane są na analizatorze biochemicznym VetTest 8008 firmy IDEXX, urządzenie jest zarejestrowane oraz konfigurowane w IDEXX Polska. Wyniki uzyskane za pomocą tego aparatu są wysoce wiarygodne, analizator wykonuje także badania na próbach nieoptymalnej jakości (hemoliza, lipemia).
Ewelina.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz